rulo cuộn ống tưới cây thông minh ,

RULO CUỐN ỐNG NƯỚC TỰ ĐỘNG CUỐN NHẢ ,CƠ CẤU LO XO , CUỘN DÂY TƯỚI CÂY THÔNG MINH, CUỘN DÂY PHUN THUỐC ,