Rulo cuốn ống nước rửa xe, tưới cây VRWA-615NG

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước rửa xe mini – Kiểu lò xo

GIÁ BÁN : 1.850.000

Kiểu loại: VRWA- 615NG    

Chiều dài ống nước : 15 m

Đường kính trong ống(I.D) : 6.5 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 11 mm

Áp suất ống tối đa: 180 Bar

Áp suất làm việc : 120 Bar

Khối lượng: 8 Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước rửa xe , tưới cây MODEL:VRWA-820N

Kiểu loại: VRWA- 820N
Chiều dài ống nước : 20 m
Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 14 mm
Áp suất ống tối đa: 100 Bar
Khối lượng: 9.5 Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước rửa xe, tưới cây, MODEL:VRWA-620N

Kiểu loại: VRWA- 620N
Chiều dài ống nước : 20 m
Đường kính trong ống(I.D) : 6.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 12 mm
Áp suất ống tối đa: 100 Bar
Khối lượng: 8.8Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước rửa xe, tưới cây MODEL:VRWA-615N

Kiểu loại: VRWA- 615N
Chiều dài ống nước : 15 m
Đường kính trong ống(I.D) : 6.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 12 mm
Áp suất ống tối đa: 100 Bar
Khối lượng:8.3 Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước rủa xe, tưới cây, kiểu lò xo MODEL:VRWA-610N

Kiểu loại: VRWA- 610N
Chiều dài ống nước : 10 m
Đường kính trong ống(I.D) : 6.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 12 mm
Áp suất ống tối đa: 100 Bar
Khối lượng: 6.5Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước lạnh MODEL:VRWA-610NG

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VRWA- 610NG
Chiều dài ống nước : 10m
Đường kính trong ống(I.D) : 6 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 12 mm
Áp suất ống tối đa: 130 Bar
Khối lượng: Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước rửa xe, tưới cây, kiểu lò xo MODEL:VRWA-815N

Kiểu loại: VRWA- 815N
Chiều dài ống nước : 15 m
Đường kính trong ống(I.D) : 8.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 14 mm
Áp suất ống tối đa: 100 Bar
Khối lượng: 8.5Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

 

Rulo cuốn ống nước rửa xe, tưới cây, kiểu lò xo MODEL:VRWA-810N

Kiểu loại: VRWA- 810N
Chiều dài ống nước : 10 m
Đường kính trong ống(I.D) : 8.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 14 mm
Áp suất ống tối đa: 100 Bar
Khối lượng:7.5 Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN