Rulo cuốn ống khí nén MODEL:VRA- 1315ST

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống hơi – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VRA-1315ST
Chiều dài ống hơi: 15 m
Đường kính trong ống(I.D) : 12.7 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất tối đa : 15 kg/cm2 / 213 psi
Vật liệu ống: PVC
Vị trí lắp đặt: Trên Tường, Sàn (Chiều cao dưới 4M)
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống khí nén MODEL:VRA- 1310ST

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống hơi – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VRA-1310ST
Chiều dài ống hơi: 10 m
Đường kính trong ống(I.D) : 12.7 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất tối đa : 15 kg/cm2 / 213 psi
Vật liệu ống: PVC
Vị trí lắp đặt: Trên Tường, Sàn (Chiều cao dưới 4M)
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 830ST

Chiều dài ống dây : 30m

Loại dây :  8 X12 mm

Đượng kính trong (I.D) : 8mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Trọng lượng: kg

Kích thước : 40x 40x 37cm

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1130ST

Chiều dài ống dây : 30m

Loại dây :  pu 11 X16 mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 10kg/cm2

Trọng lượng: kg

Kích thước : 40x 40x 37cm

Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1125ST

Chiều dài ống dây : 25m

Loại dây : pu 11 X16 mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 10kg/cm2

Trọng lượng: kg

Kích thước : 40x 40x 37cm

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1120ST

Chiều dài ống dây : 20m

Loại dây :  pu 11 X16 mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 10kg/cm2

Trọng lượng: kg

Kích thước : 40x 40x 37cm

Made in : RULO VIỆT HÀN

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 825ST

Chiều dài ống dây : 25m

Loại dây : 8 X12 mm

Đượng kính trong (I.D) : 8mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Trọng lượng: kg

Kích thước : 40x 40x 37cm

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 820ST

Chiều dài ống dây : 20m

Loại dây :  8 X12 mm

Đượng kính trong (I.D) : 8mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Trọng lượng: kg

Kích thước : 40x 40x 37cm

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 630ST

Chiều dài ống dây : 30m

Loại dây :  6.5 X10 mm

Đượng kính trong (I.D) : 6.5mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Trọng lượng:

Kích thước : 40x 40x 37cm

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 625ST

Chiều dài ống dây : 25m

Loại dây :  6.5 X10 mm

Đượng kính trong (I.D) : 6.5mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Trọng lượng: kg

Kích thước : 40x 40x 37cm

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 620ST

Chiều dài ống dây : 20m

Loại dây :  6.5 X10 mm

Đượng kính trong (I.D) : 6.5mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Trọng lượng: 12kg

Kích thước : 40x 40x 37 cm

Made in : RULO VIỆT HÀN