Rulo cuốn ống nước lạnh, dùng nguồn cấp nước từ bể nước , máy nước sạch, MODEL:VRWA-915STF-T

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh lấy nước trực tiếp từ bể
Kiểu loại: VRWA-915STF-T
Chiều dài ống nước : 15 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 16 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng: 12Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước sạch MODEL:VTWA-1310ST

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VTWA-1310ST
Chiều dài ống nước : 10 m
Đường kính trong ống (I.D) : 13 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 20 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần, MẶT ĐẤT
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước sạch MODEL:VTWA-1315ST

Kiểu loại: VTWA-1315ST
Chiều dài ống nước : 15 m
Đường kính trong ống (I.D) : 13 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 20 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần, mặt đất
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước sạch MODEL:VTWA-1315STS

Kiểu loại: VTWA-1315STS
Chiều dài ống nước : 15 m
Đường kính trong ống (I.D) : 13 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất ống làm việc : 8 Bar
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng: 16.5 Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước sạch MODEL:VTWA-1310STS

Kiểu loại: VTWA-1310STS
Chiều dài ống nước : 10 m
Đường kính trong ống (I.D) : 13 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất ống làm việc : 8 Bar
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng: 14.5 Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN