Cuộn dây phun thuốc thông minh

 Trong 5 năm 2016 – 2020, nông nghiệp, nông thôn nước ta đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng. Ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, thông qua việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng ổn định chính trị – xã hội và phát triển đất nước. Trong giai đoạn tới, bên cạnh các thời cơ, thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững, nông nghiệp, nông thôn nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Để thúc đẩy phát triển và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, cần tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt. Vì vậy để hỗ trợ cho bà con giảm thiểu sự khó khăn vất vả trong công việc CÔNG TY TNHH RULO VIỆT HÀN đã cho ra mắt dòng sản phẩm RULO CUỐN ỐNG PHUN THUỐC SÂU VÀ TƯỚI TIÊU nhằm hạn chế giảm thiểu sự khó khăn cho khách hàng.