Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1150B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-1150B

Chiều dài ống dây : 50m

Loại dây : 11 X16mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1120B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-1120B

Chiều dài ống dây : 20m

Loại dây : 11X16mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1130B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-1130B

Chiều dài ống dây : 30m

Loại dây : 11 X16mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 850B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-850B

Chiều dài ống dây : 50m

Loại dây : 8 X12mm

Đượng kính trong (I.D) : 8mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 820B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-820B

Chiều dài ống dây : 20m

Loại dây : 8 X12mm

Đượng kính trong (I.D) : 8mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 650B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-650B

Chiều dài ống dây : 50m

Loại dây : 6 X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 630B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-630B

Chiều dài ống dây : 30m

Loại dây : 6 X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 620B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-620B

Chiều dài ống dây : 20m

Loại dây : 6X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 830B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo

Chiều dài ống dây : 30m

Loại dây : 8 X12mm

Đượng kính trong (I.D) : 8mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Trọng lượng: kg

Kích thước : 40x 37x 32cm

Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1130B

Chiều dài ống dây : 30m

Loại dây :  pu 11 X16mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 10kg/cm2

Trọng lượng: kg

Kích thước : 40x 37x 32cm

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 630B

Chiều dài ống dây : 30m

Loại dây : 6.5 X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6.5mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Trọng lượng: kg

Kích thước : 40x 40x 37cm

Made in : RULO VIỆT HÀN