Rulo cuốn cáp điện dành cho mâm từ MODEL:VALE-335-4U

Dòng sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện dành cho mâm từ  – Kiểu lò xo
Model :  VALE- 335-4U
Chiều dài cáp điện: 35 m
Quy cách cáp: VCT 4C x 2.5mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 15A
Khối lượng: 41kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VEER-310-3

Dòng sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu lò xo
Model :  VEER-310-3
Chiều dài cáp điện: 10 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 2.5mm2
Công suất chịu tải tối đa: 220V x 15A
Khối lượng: 8.8kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-215-8U

Dòng sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu lò xo
Model :  VALE- 215-8U
Chiều dài cáp điện: 15 m
Quy cách cáp: VCT 8C x 1.5mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 15A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-430-4

Model : VALE- 430-4
Chiều dài cáp điện: 30 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 4mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 15A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-425-4

Model :  VALE- 425-4
Chiều dài cáp điện: 25 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 4mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 15A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-420-4

Model :  VALE- 420-4
Chiều dài cáp điện: 20 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 4mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 15A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-415-4

Model :  VALE- 415-4
Chiều dài cáp điện: 15 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 4mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 15A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-1030-3

Model :  VALE- 1030-3
Chiều dài cáp điện: 30 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 10mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 40A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-1025-3

Model :  VALE- 1025-3
Chiều dài cáp điện: 25 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 10mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 40A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-1020-3

Model :  VALE- 1020-3
Chiều dài cáp điện: 20 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 10mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 40A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-1015-3

Model :  VALE- 1015-3
Chiều dài cáp điện: 15 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 10mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 40A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-630-3

Model :  VALE- 630-3
Chiều dài cáp điện: 15 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 6mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 30A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-625-3

Model :  VALE- 625-3
Chiều dài cáp điện: 25 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 6mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 30A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-620-3

Model :  VALE- 620-3
Chiều dài cáp điện: 20 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 6mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 30A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL: VALE-615-3

Model :  VALE- 615-3
Chiều dài cáp điện: 15 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 6mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 30A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 430-3

Model :  VALE- 430-3
Chiều dài cáp điện: 30 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 4mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 15A
Khối lượng:Kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 425-3

Model :  VALE- 425-3
Chiều dài cáp điện: 25 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 4mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 15A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-420-3

Model :  VALE- 420 -3
Chiều dài cáp điện: 20m
Quy cách cáp: VCT 3C x 4mm2
Công suất chịu tải tối đa: 380V x 15A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN