Rulo cuốn cáp điện kiểu quay tay VALM-450-3B

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu quay tay
Model : VALM-450-3B
Chiều dài cáp điện: 50 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 4mm2
Công suất chịu tải tối đa: 220V x 20A
Khối lượng: 22kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện kiểu quay tay VALM-350-2B

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu quay tay
Model :  VALM-350-2B
Chiều dài cáp điện: 50 m
Quy cách cáp: VCT 2C x 2.5mm2
Công suất chịu tải tối đa: 220V x 15A
Khối lượng:17.5 kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện kiểu quay tay VALM-250-3B

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu quay tay
Model : VALM-250-3B
Chiều dài cáp điện: 50 m
Quy cách cáp: VCT 3C x 1.5mm2
Công suất chịu tải tối đa: 220V x 15A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện kiểu quay tay VALM-230-2B

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu quay tay
Model :  VALM-230-2B
Chiều dài cáp điện: 30 m
Quy cách cáp: VCT 2C x 1.5mm2
Công suất chịu tải tối đa: 220V x 15A
Khối lượng: kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN