Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE-110-6N

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu lò xo
Model :  VALE-110-6N
Chiều dài cáp điện: 10 m
Quy cách cáp: VCTF 6C x 1mm2
Công suất chịu tải tối đa: 220V x 6A
Khối lượng: 10.5 kg
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 325N

Chiều dài dây cáp : 25m

Loại cáp : VCTF  2.5mm x  3c

Trọng lượng: kg

Trọng lượng: Kích thước : 42x 32x 16 cm

Dòng điện , điện áp định mức : 220V x 15A Dòng điện

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 320N

Rulo cuốn cáp – kiểu lò xo

Chiều dài dây cáp : 20m

Loại cáp : VCTF  2.5mm x  3c

Trọng lượng:10 kg

Kích thước : 42x 32x 16 cm

Dòng điện , điện áp định mức : 220V x 15A Dòng điện

Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 315N

Rulo cuốn cáp – Kiểu lò xo

Chiều dài dây cáp : 15m

Loại cáp : VCTF  2.5mm x  3c

Trọng lượng: kg

Kích thước : 42x 32x 16 cm

Dòng điện , điện áp định mức : 220V x 15A Dòng điện

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 310N

Rulo cuốn cáp – Kiểu  lò xo

Chiều dài dây cáp : 10m

Loại cáp : VCTF  2.5mm x  3c

Trọng lượng: kg

Kích thước : 42x 32x 16 cm

Dòng điện , điện áp định mức : 220V x 15A Dòng điện

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 230N

Rulo cuốn cáp – Kiểu lò xo

Chiều dài dây cáp : 30m

Loại cáp : VCTF  1.5mm x  3c

Trọng lượng: kg

Kích thước : 42x 32x 16 cm

Dòng điện , điện áp định mức : 220V x 10A Dòng điện

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 225N

Rulo cuốn cáp – kiểu lò xo

Chiều dài dây cáp : 25m

Loại cáp : VCTF 1.5mm x 3c

Trọng lượng: kg

Kích thước : 42x 32x 16 cm

Dòng điện , điện áp định mức : 220V x 10A Dòng điện

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 220N

Rulo cuốn cáp – kiểu lò xo

Chiều dài dây cáp : 20m

Loại cáp : VCTF 1.5mm x  3c

Trọng lượng: kg

Kích thước : 42x 32x 16 cm

Dòng điện , điện áp định mức : 220V x 10A Dòng điện

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 215N

Rulo cuốn cáp – kiểu lò xo

Chiều dài dây cáp : 15m

Loại cáp : VCTF 1.5mm x  3c

Trọng lượng: kg

Kích thước : 42x 32x 16 cm

Dòng điện , điện áp định mức : 220V x 10A Dòng điện

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp điện MODEL:VALE- 210N

Rulo cuốn cáp – kiêu lò xo

Chiều dài dây cáp : 10m

Loại cáp : VCTF  1.5mm x  3c

Trọng lượng: kg

Kích thước : 42x 32x 16 cm

Dòng điện , điện áp định mức : 220V x 10A

Made in : RULO VIỆT HÀN