Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VEAR-812

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VEAR-812

Chiều dài ống dây : 12m

Loại dây : 8X12mm

Đượng kính trong (I.D) : 8mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VEAR-615

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo hộp kín VEAR-615

Chiều dài ống dây : 15m

Loại dây : 6X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VEAR-610

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo hộp kín VEAR-610

Chiều dài ống dây : 10m

Loại dây : 6X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1150B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-1150B

Chiều dài ống dây : 50m

Loại dây : 11 X16mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1120B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-1120B

Chiều dài ống dây : 20m

Loại dây : 11X16mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1130B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-1130B

Chiều dài ống dây : 30m

Loại dây : 11 X16mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 850B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-850B

Chiều dài ống dây : 50m

Loại dây : 8 X12mm

Đượng kính trong (I.D) : 8mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 820B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-820B

Chiều dài ống dây : 20m

Loại dây : 8 X12mm

Đượng kính trong (I.D) : 8mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 650B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-650B

Chiều dài ống dây : 50m

Loại dây : 6 X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 630B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-630B

Chiều dài ống dây : 30m

Loại dây : 6 X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 620B

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VRA-620B

Chiều dài ống dây : 20m

Loại dây : 6X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống khí nén MODEL:VRA- 1315ST

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống hơi – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VRA-1315ST
Chiều dài ống hơi: 15 m
Đường kính trong ống(I.D) : 12.7 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất tối đa : 15 kg/cm2 / 213 psi
Vật liệu ống: PVC
Vị trí lắp đặt: Trên Tường, Sàn (Chiều cao dưới 4M)
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống khí nén MODEL:VRA- 1310ST

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống hơi – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VRA-1310ST
Chiều dài ống hơi: 10 m
Đường kính trong ống(I.D) : 12.7 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất tối đa : 15 kg/cm2 / 213 psi
Vật liệu ống: PVC
Vị trí lắp đặt: Trên Tường, Sàn (Chiều cao dưới 4M)
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

 

RULO TÍCH HỢP DÂY HƠI, DÂY ĐIỆN: VCR-815-3

RULO TÍCH HỢP DÂY HƠI, DÂY ĐIỆN: VCR-815-3
Dòng sản phẩm: Cuốn ống hơi & cuộn dây điện – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VCR-815-3
Chiều dài ống hơi: 15 m x 2
Kích thước ống(I.D x O.D): 8 x 12 mm
Vật liệu: PU
Chiều dài dây cáp điện: 15m
Loại VCTF : 3C x 1.5mm2
Khối lượng: 32 Kg

Rulo cuốn hơi khí nén kiểu lò xo MODEL:VRA-1120N

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo

Chiều dài ống dây : 20m

Loại dây : pu 11×16 mm

Đượng kính trong (I.D) : 11mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 16mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 10kg/cm2

Trọng lượng:9.2 kg

Kích thước : 470x 35x 16 cm

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA-1115N

 • Model: VRA-1115N
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 15m
 • Loại dây :  pu 11×16 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 11mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 16mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 kg/cm2
 • Khối lượng : 8.5 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 
Rulo cuốn dây hơi khí nén – kiểu lò xo Chiều dài ống dây : 15m Loại dây : 8X12 mm Đượng kính trong (I.D) : 8mm Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm Vật liệu ống : PU Áp xuất tối đa: 15kg/cm2 Trọng lượng: 6.2kg Kích thước : 42x 32x 16 cm

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 815N

 • Model:  VRA- 815N 
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 15m
 • Loại dây :  8X12 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 8mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 12mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất ống tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng: 6.5 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 
Rulo cuốn dây hơi khí nén – kiểu lò xo Chiều dài ống dây : 15m Loại dây : 8X12 mm Đượng kính trong (I.D) : 8mm Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm Vật liệu ống : PU Áp xuất tối đa: 15kg/cm2 Trọng lượng: 6.2kg Kích thước : 42x 32x 16 cm

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 820N

 • Model: VRA-820N
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 20m
 • Loại dây :  8×12 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 8mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 12mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng: 7.2 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN