Rulo rửa xe cho dòng máy dây cu loa 2,2Kw-3Kw

 1. Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước rửa xe cho dòng dây cu loa với đầu kéo 2.2Kw- 3Kw. Kiểu lò xo
 2. Kiểu loại: VRWA- 820ST-T  
 3. Chiều dài ống nước : 20 m
 4. Dây rửa xe bố vải pvc
 5. Đường kính trong ống(I.D) : 8.5 mm
 6. Đường kính ngoài ống(O.D) : 14 mm
 7. Áp suất ống tối đa: 100 Bar
 8. Áp suất ống làm việc : 30-50 Bar
 9. Khối lượng:13 Kg
 10. Bảo hành khung rulo : 12 tháng
 11. Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
 12. Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo rửa xe cao áp ( công nghiệp )

Kiểu loại: VRWA- 830HG 

Chiều dài ống nước : 30 m

Ống dây cao su gia cố chịu lực bằng 2 lớp bố thép

Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 17 mm

Áp suất ống tối đa: 350 Bar

Áp suất ống làm việc : 150-180 Bar

Khối lượng: 38Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo rửa xe cao áp ( công nghiệp )

Giá bán : 6.000.000

Kiểu loại: VRWA- 825HG   

Chiều dài ống nước : 25 m

Dây cao su gia cường bằng 2 bố thép nhập khẩu trung quốc

Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 17 mm

Áp suất ống tối đa: 350 Bar

Áp suất ống làm việc : 150-180 Bar

Khối lượng: 34 Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước rửa xe, tưới cây VRWA-615NG

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước rửa xe mini – Kiểu lò xo

GIÁ BÁN : 1.850.000

Kiểu loại: VRWA- 615NG    

Chiều dài ống nước : 15 m

Đường kính trong ống(I.D) : 6.5 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 11 mm

Áp suất ống tối đa: 180 Bar

Áp suất làm việc : 120 Bar

Khối lượng: 8 Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

RULO cuộn ống rửa xe cao áp

 

Kiểu loại: VRWA- 820HG   

Chiều dài ống nước : 20 m

Dây cao su gia cường chịu lực bằng 2 lớp bố thép

Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 17 mm

Áp suất ống tối đa: 350 Bar

Áp suất ống làm việc : 150-180 Bar

Khối lượng: 29 Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống rửa cao áp

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước rửa xe cao áp ( công nghiệp ) – Kiểu lò xo

Kiểu loại: VRWA- 815HG   

Chiều dài ống nước : 15m

Dây cao su gia cố chịu lực bằng  2 lớp bố thép

Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 17 mm

Áp suất ống tối đa: 350 Bar

Áp suất ống làm việc : 150-180 Bar

Khối lượng: 23Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo rửa xe cao áp ( công nghiệp )

Kiểu loại: VRWA- 840HG   

Chiều dài ống nước : 40 m

Dây cao su gia cố chịu lực bằng  2 lớp bố thép

Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 17 mm

Áp suất ống tối đa: 350 Bar

Áp suất ống làm việc : 150-180 Bar

Khối lượng: 45Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

 

Rulo cuốn ống nước lạnh kèm xe đẩy MODEL:VCRWA-1950

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VCRWA- 1950
Chiều dài ống nước : 50 m
Đường kính trong ống(I.D) : 19 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 27 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng:65Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước rửa xe, kèm xe đẩy MODEL:VCRWM-920HB

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh – Kiểu quay tay
Kiểu loại: VCRWM- 920HB
Chiều dài ống nước : 20 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 18 mm
Áp suất ống tối đa: 180Bar
Khối lượng:28Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Khung Rulo cuốn ống rửa xe, áp cáo, kèm xe đẩy MODEL:VCRWA-920HG

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VCRWA- 920HG( khung )
Chiều dài ống nước cuộn : 20 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 19.5 mm
Áp suất ống tối đa: 330 Bar
Khối lượng:35Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước áp lực: VRWA-8100B

Rulo cuốn ống nước áp lực VRWA-8100B

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước ÁP LỰC  – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VRWA- 8100B
Chiều dài ống nước : 100 m
Đường kính trong ống(I.D) : 8.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 14 mm
Áp suất ống tối đa: 160 Bar
Khối lượng:khung không kèm dây 45 Kg, khung kèm 100m dây: 62kg

Kích thước: 93x48x98(cm)

Vị trí lắp đặt : Trên mặt đất
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước dùng nguồn cấp nước từ bể nước MODEL:VRWA-940STF-T

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh lấy nước trực tiếp từ bể.
Kiểu loại: VRWA-940STF-T
Chiều dài ống nước : 40 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 16 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng:19 Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước dùng nguồn cấp nước từ bể nước MODEL:VRWA-930STF-T

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh dùng nước trực tiếp từ bể.
Kiểu loại: VRWA-930STF-T
Chiều dài ống nước : 30 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 16 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng: 16Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước dùng nguồn cấp nước từ bể nước MODEL:VRWA-920STF-T

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh dùng nước trực tiếp từ bể.
Kiểu loại: VRWA-920STF-T
Chiều dài ống nước : 20 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 16 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng: 13Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước lạnh, dùng nguồn cấp nước từ bể nước , máy nước sạch, MODEL:VRWA-915STF-T

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh lấy nước trực tiếp từ bể
Kiểu loại: VRWA-915STF-T
Chiều dài ống nước : 15 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 16 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng: 12Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước tưới cây kiêu quay tay. MODEL:VCRWM-1350

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh tưới cây– Kiểu quay tay tích hợp xe đẩy.
Kiểu loại: VCRWM-1350
Chiều dài ống nước : 50 m
Đường kính trong ống(I.D) : 13 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng: 28Kg
Vị trí lắp đặt : Trên xe đẩy di chuyển
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống khí nén áp cao MODEL:VCRA-850H

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống khí nén áp cao – Kiểu lò xo tích hợp xe đẩy.
Kiểu loại: VCRA-850H
Chiều dài ống nước : 50 m
Đường kính trong ống(I.D) : 8  mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 15.5 mm
Áp suất ống tối đa: 210 Bar
Khối lượng:48  Kg
Vị trí lắp đặt : Trên xe đẩy di chuyển
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước rửa xe , tưới cây MODEL:VRWA-820N

Kiểu loại: VRWA- 820N
Chiều dài ống nước : 20 m
Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 14 mm
Áp suất ống tối đa: 100 Bar
Khối lượng: 9.5 Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN