Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VEAR-812

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo VEAR-812

Chiều dài ống dây : 12m

Loại dây : 8X12mm

Đượng kính trong (I.D) : 8mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VEAR-615

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo hộp kín VEAR-615

Chiều dài ống dây : 15m

Loại dây : 6X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VEAR-610

Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo hộp kín VEAR-610

Chiều dài ống dây : 10m

Loại dây : 6X10mm

Đượng kính trong (I.D) : 6mm

Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm

Vật liệu ống : PU

Áp xuất tối đa: 15kg/cm2

Made in : RULO VIỆT HÀN 

RULO TÍCH HỢP DÂY HƠI, DÂY ĐIỆN: VCR-815-3

RULO TÍCH HỢP DÂY HƠI, DÂY ĐIỆN: VCR-815-3
Dòng sản phẩm: Cuốn ống hơi & cuộn dây điện – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VCR-815-3
Chiều dài ống hơi: 15 m x 2
Kích thước ống(I.D x O.D): 8 x 12 mm
Vật liệu: PU
Chiều dài dây cáp điện: 15m
Loại VCTF : 3C x 1.5mm2
Khối lượng: 32 Kg

RULO cuốn ống hơi & ổ cắm MODEL:VCR-815-2

Mã hiệu : VCR-815-2
Chiều dài ống hơi: 15 m
Kích thước ống(I.D x O.D): 8 x 12 mm
Vật liệu: PU
Chiều dài dây cáp điện 15m
Loại VCTF :1.5X3C
Khối lượng: Kg

Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

RULO cuốn ống hơi & ổ cắm MODEL:VCR-815-3

Mã hiệu : VCR-815-3
Chiều dài ống hơi: 15 m x2
Kích thước ống(I.D x O.D): 8 x 12 mm
Vật liệu: PU
Chiều dài dây cáp điện 15m
Loại VCTF :1.5X3C
Khối lượng: Kg

Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN