Rulo rửa xe cho dòng máy dây cu loa 2,2Kw-3Kw

 1. Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước rửa xe cho dòng dây cu loa với đầu kéo 2.2Kw- 3Kw. Kiểu lò xo
 2. Kiểu loại: VRWA- 820ST-T  
 3. Chiều dài ống nước : 20 m
 4. Dây rửa xe bố vải pvc
 5. Đường kính trong ống(I.D) : 8.5 mm
 6. Đường kính ngoài ống(O.D) : 14 mm
 7. Áp suất ống tối đa: 100 Bar
 8. Áp suất ống làm việc : 30-50 Bar
 9. Khối lượng:13 Kg
 10. Bảo hành khung rulo : 12 tháng
 11. Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
 12. Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo rửa xe cao áp ( công nghiệp )

Kiểu loại: VRWA- 830HG 

Chiều dài ống nước : 30 m

Ống dây cao su gia cố chịu lực bằng 2 lớp bố thép

Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 17 mm

Áp suất ống tối đa: 350 Bar

Áp suất ống làm việc : 150-180 Bar

Khối lượng: 38Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo rửa xe cao áp ( công nghiệp )

Giá bán : 6.000.000

Kiểu loại: VRWA- 825HG   

Chiều dài ống nước : 25 m

Dây cao su gia cường bằng 2 bố thép nhập khẩu trung quốc

Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 17 mm

Áp suất ống tối đa: 350 Bar

Áp suất ống làm việc : 150-180 Bar

Khối lượng: 34 Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

RULO cuộn ống rửa xe cao áp

 

Kiểu loại: VRWA- 820HG   

Chiều dài ống nước : 20 m

Dây cao su gia cường chịu lực bằng 2 lớp bố thép

Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 17 mm

Áp suất ống tối đa: 350 Bar

Áp suất ống làm việc : 150-180 Bar

Khối lượng: 29 Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống rửa cao áp

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước rửa xe cao áp ( công nghiệp ) – Kiểu lò xo

Kiểu loại: VRWA- 815HG   

Chiều dài ống nước : 15m

Dây cao su gia cố chịu lực bằng  2 lớp bố thép

Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 17 mm

Áp suất ống tối đa: 350 Bar

Áp suất ống làm việc : 150-180 Bar

Khối lượng: 23Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo rửa xe cao áp ( công nghiệp )

Kiểu loại: VRWA- 840HG   

Chiều dài ống nước : 40 m

Dây cao su gia cố chịu lực bằng  2 lớp bố thép

Đường kính trong ống(I.D) : 8 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 17 mm

Áp suất ống tối đa: 350 Bar

Áp suất ống làm việc : 150-180 Bar

Khối lượng: 45Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

 

Rulo cuốn ống nước lạnh kèm xe đẩy MODEL:VCRWA-1950

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VCRWA- 1950
Chiều dài ống nước : 50 m
Đường kính trong ống(I.D) : 19 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 27 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng:65Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước rửa xe, kèm xe đẩy MODEL:VCRWM-920HB

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh – Kiểu quay tay
Kiểu loại: VCRWM- 920HB
Chiều dài ống nước : 20 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 18 mm
Áp suất ống tối đa: 180Bar
Khối lượng:28Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Khung Rulo cuốn ống rửa xe, áp cáo, kèm xe đẩy MODEL:VCRWA-920HG

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VCRWA- 920HG( khung )
Chiều dài ống nước cuộn : 20 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 19.5 mm
Áp suất ống tối đa: 330 Bar
Khối lượng:35Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước sạch MODEL:VTWA-1315ST

Kiểu loại: VTWA-1315ST
Chiều dài ống nước : 15 m
Đường kính trong ống (I.D) : 13 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 20 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần, mặt đất
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước MODEL: VRWA-1330

Kiểu loại:VRWA-1330
Chiều dài ống nước : 30 m
Đường kính trong ống(I.D) : 12.7 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất ống tối đa: 15 Kg/cm2
Khối lượng: 32Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Sàn, Tường
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước MODEL:VRWA-1325

Kiểu loại:VRWA-1325
Chiều dài ống nước : 25 m
Đường kính trong ống(I.D) : 12.7 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất ống tối đa: 15 Kg/cm2
Khối lượng:  24 Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Sàn, Tường
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước MODEL:VRWA-1320

Kiểu loại:VRWA-1320
Chiều dài ống nước : 20 m
Đường kính trong ống(I.D) : 12.7 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất ống tối đa: 15 Kg/cm2
Khối lượng:  21.5Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Sàn, Tường
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước MODEL:VRWA-1315

Kiểu loại:VRWA-1315
Chiều dài ống nước : 15 m
Đường kính trong ống(I.D) : 12.7 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 21 mm
Áp suất ống tối đa: 15 Kg/cm2
Khối lượng: 19Kg
Vị trí lắp đặt : Trên Sàn, Tường
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN