Rulo cuốn ống nước áp lực: VRWA-8100B

Rulo cuốn ống nước áp lực VRWA-8100B

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước ÁP LỰC  – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VRWA- 8100B
Chiều dài ống nước : 100 m
Đường kính trong ống(I.D) : 8.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 14 mm
Áp suất ống tối đa: 160 Bar
Khối lượng:khung không kèm dây 45 Kg, khung kèm 100m dây: 62kg

Kích thước: 93x48x98(cm)

Vị trí lắp đặt : Trên mặt đất
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước dùng nguồn cấp nước từ bể nước MODEL:VRWA-940STF-T

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh lấy nước trực tiếp từ bể.
Kiểu loại: VRWA-940STF-T
Chiều dài ống nước : 40 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 16 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng:19 Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước dùng nguồn cấp nước từ bể nước MODEL:VRWA-930STF-T

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh dùng nước trực tiếp từ bể.
Kiểu loại: VRWA-930STF-T
Chiều dài ống nước : 30 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 16 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng: 16Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước dùng nguồn cấp nước từ bể nước MODEL:VRWA-920STF-T

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước lạnh dùng nước trực tiếp từ bể.
Kiểu loại: VRWA-920STF-T
Chiều dài ống nước : 20 m
Đường kính trong ống(I.D) : 9.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 16 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Khối lượng: 13Kg
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước rửa xe, tưới cây, kiểu lò xo MODEL:VRWA-620B

Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước rửa xe – Kiểu lò xo
Kiểu loại: VRWA-620B
Chiều dài ống nước : 20 m
Đường kính trong ống (I.D) : 6.5 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 12 mm
Áp suất ống tối đa: 100Bar                                                                                                                                                                                                                                                                Khối lượng : 14 Kg
Vị trí lắp đặt : trên sàn
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống nước sạch MODEL:VTWA-1315ST

Kiểu loại: VTWA-1315ST
Chiều dài ống nước : 15 m
Đường kính trong ống (I.D) : 13 mm
Đường kính ngoài ống(O.D) : 20 mm
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần, mặt đất
Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN