Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -2515

Giá bán: Liên hệ

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

 Model: VARCA -2515

Chiều dài cáp điện : 15m

Quy cách cáp điện : WCT 25mm2 x1C

Dòng tải định mức : 200A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang kiểu VARCA -2515

Giá : Liên hệ

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

 Model: VARCA -2515

Chiều dài cáp điện : 15m

Quy cách cáp điện : WCT 25mm2 x1C

Dòng tải định mức : 200A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Thiết bị được sản xuất dựa trên tính linh động cho ngành hàn hồ quang, với cơ cấu lò xo tự động cuốn nhả cáp hàn, rút ngắn thời gian thao tác trong quá trình làm việc. Đồng thời phù hợp với nhiều địa hình khác nhau có thể đặt trên sàn hoặc bắt lên tường.

Dòng sản phẩm được thiết kế làm 2 loại: Tự động và quay tay(Tùy thuộc chiều dài và môi trường làm việc).

Dòng điện hàn tối đa 200 – 500A

 

 

Sản phẩm cùng chuyên mục

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang kiểu MODEL: VARCA -3530

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3530

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang kiểu MODEL:VARCA -5030

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5030

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang kiểu MODEL:VARCA -5025

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5025

Chiều dài cáp điện : 25 mét

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -5020

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5020

Chiều dài cáp điện : 20m

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -5015

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5015

Chiều dài cáp điện : 15m

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -3530

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3530

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -3525

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3525

Chiều dài cáp điện : 25m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -3520

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3520

Chiều dài cáp điện : 20m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang kiểu MODEL: VARCA -3530

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3530

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang kiểu MODEL:VARCA -5030

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5030

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang kiểu MODEL:VARCA -5025

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5025

Chiều dài cáp điện : 25 mét

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -5020

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5020

Chiều dài cáp điện : 20m

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -5015

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5015

Chiều dài cáp điện : 15m

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -3530

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3530

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -3525

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3525

Chiều dài cáp điện : 25m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -3520

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3520

Chiều dài cáp điện : 20m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN