Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1320

Giá bán: Liên hệ

Dòng sản phẩm: Rulo cuốn ống dầu, mỡ – Kiểu lò xo
Model: VRHA-1320
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống(I.D): 13mm
Áp suất tối đa: 150 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống dầu, mỡ VRHA – 1320


Gía : Liên hệ
Dòng sản phẩm: Rulo cuốn ống dầu, mỡ – Kiểu lò xo
Model: VRHA-1320
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống(I.D): 13mm
Áp suất tối đa: 150 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN
Vị trí lắp đặt: Trên Sàn, Tường
Thiết bị thường được sử dụng cho các hệ thống cung cấp dầu mỡ áp suất cao và tất cả các loại dầu bôi trơn.
Rulo được thiết kế tốt để dầu không bị rò rỉ hoặc thay đổi khả năng cân bằng với việc sử dụng ống cao su áp suất cao và cơ chế tự động cuốn đặc biệt ngay cả khi nó được sử dụng trong thời gian dài. Và sản phẩm là thiết bị thân thiện với người sử dụng, thực hiện một cách đơn giản nhất.Thiết bị thường được sử dụng cho các hệ thống cung cấp dầu mỡ áp suất cao và tất cả các loại dầu bôi trơn.

  • Thiết bị nâng cao hiệu quả công việc và giữ cho không gian làm việc gọn gàng.
  • Ứng dụng:Trung tâm dịch vụ ô tô, nhà máy thép, kho chứa dầu của nhà máy điện…
  • Tính năng:Tự động cuốn/ nhả ống bằng cơ cấu lò xo.

 

 

 

Sản phẩm cùng chuyên mục

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2530

Model: VRHA-2530
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống(I.D): 25mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: 55 kg
Made in : RULO VIỆT HÀN ( Việt Nam )

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2525

Model: VRHA-2525  Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống dẫn dầu , dẫn mỡ bò – Kiểu lò xo

Chiều dài ống  : 25 m

Đường kính trong ống(I.D) : 25 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 34 mm

Áp suất ống tối đa: 80 Kg/cm2

Áp suất ống làm việc : 30 Kg/cm2

Khối lượng: 50 Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2520

Model: VRHA-2520
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống(I.D): 25mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: 43 kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2515

Model: VRHA-2515
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống(I.D): 25mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: 36 kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1930

Model: VRHA-1930
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm
Đường kính ngoài ống(0.D): 27mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng:50 kg

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1925

Model: VRHA-1925
Chiều dài ống: 25 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1920

Model: VRHA-1920
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1915

Model: VRHA-1915
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm

Đường kính ngoài ống(O.D):27mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 
Vị trí lắp đặt: Trên Sàn, Tường

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2530

Model: VRHA-2530
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống(I.D): 25mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: 55 kg
Made in : RULO VIỆT HÀN ( Việt Nam )

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2525

Model: VRHA-2525  Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống dẫn dầu , dẫn mỡ bò – Kiểu lò xo

Chiều dài ống  : 25 m

Đường kính trong ống(I.D) : 25 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 34 mm

Áp suất ống tối đa: 80 Kg/cm2

Áp suất ống làm việc : 30 Kg/cm2

Khối lượng: 50 Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2520

Model: VRHA-2520
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống(I.D): 25mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: 43 kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2515

Model: VRHA-2515
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống(I.D): 25mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: 36 kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1930

Model: VRHA-1930
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm
Đường kính ngoài ống(0.D): 27mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng:50 kg

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1925

Model: VRHA-1925
Chiều dài ống: 25 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1920

Model: VRHA-1920
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1915

Model: VRHA-1915
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm

Đường kính ngoài ống(O.D):27mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 
Vị trí lắp đặt: Trên Sàn, Tường